Vòng Quay Tết Siêu Cấp(Liên Quân)

Trong Hũ Có 21,049,888 đ

Lịch sử nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
a******9 1,656,418 13/02/2021
k***************o 1,699,888 13/02/2021
Y*****e 1,699,888 13/02/2021
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
2876 H*******m Nick Trắng Thông Tin 05:36:06 13/07/2021
2875 P*********n Nick Trắng Thông Tin 17:46:42 10/07/2021
2874 P*********n Nick Trắng Thông Tin 17:45:33 10/07/2021
2873 Nick Trắng Thông Tin 07:32:18 09/07/2021
2872 H*******m 30 10:44:14 08/07/2021
2871 H*******m 30 10:43:55 08/07/2021
2870 T**************a 30 09:46:12 08/07/2021
2869 T***********t Nick Trắng Thông Tin 21:25:53 07/07/2021
2868 N********************a Nick Trắng Thông Tin 19:32:22 07/07/2021
2867 L***********n 30 22:26:18 06/07/2021
2866 L***********n 30 22:25:57 06/07/2021
2865 T***********h Nick Trắng Thông Tin 09:24:53 06/07/2021
2864 T************n Nick Trắng Thông Tin 19:33:41 05/07/2021
2863 T**************a Nick Trắng Thông Tin 15:25:51 05/07/2021
2862 T**************a Nick Trắng Thông Tin 15:02:52 05/07/2021
2861 P*********n Nick Trắng Thông Tin 07:55:39 05/07/2021
2860 A**********t Nick Trắng Thông Tin 17:02:05 03/07/2021
2859 A**********t Nick Trắng Thông Tin 16:56:36 03/07/2021
2858 Q**********1 Nick Trắng Thông Tin 08:35:04 30/06/2021
2857 Q**********1 Nick Trắng Thông Tin 08:34:42 30/06/2021
2856 T****************g Nick Trắng Thông Tin 20:04:05 29/06/2021
2855 t*******e Nick Trắng Thông Tin 18:11:50 29/06/2021
2854 t*******e Nick Trắng Thông Tin 18:11:34 29/06/2021
2853 t*******e Nick Trắng Thông Tin 18:11:21 29/06/2021
2852 P********c Nick Trắng Thông Tin 11:24:48 29/06/2021