Vòng Quay Cao Thủ

Trong Hũ Có 2,165,693 đ

Lịch sử nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
h*******t 13,847,999 01/09/2021
L********a 1,804,855 02/09/2021
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
2966 D***********************y Nick Trắng Thông Tin 10:57:28 28/09/2021
2965 H******n Nick Trắng Thông Tin 11:05:02 27/09/2021
2964 H******n Nick Trắng Thông Tin 10:53:21 27/09/2021
2963 K******I Nick Trắng Thông Tin 13:02:38 26/09/2021
2962 K******************m Nick Trắng Thông Tin 06:44:56 26/09/2021
2961 D***********************y Nick Trắng Thông Tin 20:06:08 25/09/2021
2960 C**g Nick Trắng Thông Tin 13:07:08 23/09/2021
2959 C**g Nick Trắng Thông Tin 12:48:42 23/09/2021
2958 K***********3 Nick Trắng Thông Tin 18:23:12 22/09/2021
2957 K***********3 Nick Trắng Thông Tin 17:35:45 22/09/2021
2956 L*******o Nick Trắng Thông Tin 13:17:18 22/09/2021
2955 L*******o Nick Trắng Thông Tin 13:17:06 22/09/2021
2954 L*******o Nick Trắng Thông Tin 13:16:53 22/09/2021
2953 L*******o Nick Trắng Thông Tin 13:16:40 22/09/2021
2952 L*******o Nick Trắng Thông Tin 13:16:22 22/09/2021
2951 Nick Trắng Thông Tin 17:58:53 21/09/2021
2950 M*******n Nick Trắng Thông Tin 08:56:14 19/09/2021
2949 Nick Trắng Thông Tin 16:57:34 18/09/2021
2948 N*******************m Nick Trắng Thông Tin 13:29:44 16/09/2021
2947 N******************g Nick Trắng Thông Tin 07:15:59 15/09/2021
2946 N******n Nick Trắng Thông Tin 13:12:47 13/09/2021
2945 V********u Nick Trắng Thông Tin 15:45:41 12/09/2021
2944 Nick Trắng Thông Tin 20:04:05 08/09/2021
2943 Nick Trắng Thông Tin 20:00:19 08/09/2021
2942 Nick Trắng Thông Tin 19:30:58 08/09/2021