vòng quay tân sửu(free fire)

Trong Hũ Vàng Có 19,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
40644 100 Kim Cương 19:14:25 17/07/2021
40643 T******************o 40 Kim Cương 19:14:25 17/07/2021
40642 L********r 8999 Kim Cương 19:14:25 17/07/2021
40641 t***************i 8999 Kim Cương 19:14:25 17/07/2021
40640 V****y 345 Kim Cương 19:14:25 17/07/2021
40639 L***************h 40 Kim Cương 19:14:25 17/07/2021