VÒNG QUAY LÌ XÌ(Free Fire)

Trong Hũ Vàng Có 14,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
40500 H******3 100 Kim Cương 08:01:43 06/07/2021
40499 C************n 240 Kim Cương 08:01:43 06/07/2021
40498 C***********n 100 Kim Cương 08:01:43 06/07/2021
40497 B**********c 240 Kim Cương 08:01:43 06/07/2021
40496 Q*********************s 100 Kim Cương 08:01:43 06/07/2021
40495 D*************h 20 Kim Cương 08:01:42 06/07/2021