#836

https://shopyogame.com/ - Nick Liên Quân Vip(Siêu Rẻ)
239,000 ATM/TCSR
299,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 34

Skin : 24

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản