#833

https://shopyogame.com/ - Nick Liên Quân Vip(Siêu Rẻ)
279,000 ATM/TCSR
349,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 37

Skin : 39

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản