#829

https://shopyogame.com/ - Nick Liên Quân Vip(Siêu Rẻ)
199,000 ATM/TCSR
249,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 38

Skin : 13

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản