#828

https://shopyogame.com/ - Nick Liên Quân Vip(Siêu Rẻ)
199,000 ATM/TCSR
249,000 CARD

Rank : Bạch Kim

Tướng: 30

Skin : 28

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản