#823

https://shopyogame.com/ - Nick Liên Quân Vip(Siêu Rẻ)
200,000 ATM/TCSR
250,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 34

Skin : 11

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản