Zuka mãnh hổ; violet lam tước
Tướng: 36
Skin: 24
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
299,000 đ
Murad siêu việt; liliana nguyệt mị li; lữ bố tiệc bãi biển.
Tướng: 32
Skin: 38
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
349,000 đ
Airi đặc công tử điệp; florentino seven; nakroth khiêu chiến
Tướng: 39
Skin: 26
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
299,000 đ
Violet đặc dị; zuka mãnh hổ
Tướng: 34
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
249,000 đ
Slim chú thỏ ngọc; ngọc 90
Tướng: 35
Skin: 32
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
249,000 đ
Zata sứ giả tinh hệ; mina chị đại lắm chiêu; dư 4 thẻ đổi tên
Tướng: 37
Skin: 15
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
299,000 đ
Cao thủ 10* tỉ lệ thắng 81%; dư 5 thẻ đổi tên. Top 59 skud miền trung
Tướng: 32
Skin: 5
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
249,000 đ