Gần full tướng, ngọc xịn, dư 16 thẻ đổi tên, raz băng quyền, lilianna thần tượng âm nhạc,...
Tướng: 91
Skin: 106
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,600,000 đ
Cao thủ x24 sao, Nakroth bboy, Valhein số 7 thần sầu, dư thẻ đổi tên,...
Tướng: 83
Skin: 71
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,300,000 đ
Top max, gần full tướng, 161 ngọc 3, ngộ không siêu việt, max thần đồng , ngộ không hỏa nhãn,...
Tướng: 104
Skin: 84
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,990,000 đ
Siêu Phẩm: Violet tiệc bãi biển, murad siêu việt, Valhein vũ khí tối thượng, Điêu Thuyền tiệc bãi biển, Liliana nguyệt mị ly, và rất nhiều skin S S+ đẹp, nhiều ngọc 3 chuẩn, dư 26 thẻ đổi tên,...
Tướng: 97
Skin: 114
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
1,890,000 đ
Tướng nhiều, ngọc xịn, dư thẻ đổi tên, Murad siêu việt, tulen đông êm đềm, omen ám tử đao, zuka gấu nhồi bông,...
Tướng: 90
Skin: 77
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
999,999 đ
Amily đặc công nhện đỏ, maloch ác ma
Tướng: 46
Skin: 40
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
ryoma nguyệt tộc,...
Tướng: 43
Skin: 33
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
320,000 đ
Darcy hỏa long
Tướng: 42
Skin: 31
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Tướng: 41
Skin: 38
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
310,000 đ
Nhiều bảng ngọc 90
Tướng: 40
Skin: 22
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
290,000 đ
Richter thống soái, volkath xung thiên thần tướng, darcy hỏa long, dư thẻ đổi tên,...
Tướng: 53
Skin: 41
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
410,000 đ
Nhiều bảng ngọc 90,...
Tướng: 60
Skin: 49
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
480,000 đ