Amily đặc công nhện đỏ, arthur băng lôi, dư thẻ đổi tên...
Tướng: 36
Skin: 39
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
240,000 đ
Dư 1 đá quý, hayate, ignis bắc băng vương, amily đặc công nhện, dư thẻ đổi tên,...
Tướng: 38
Skin: 42
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
280,000 đ
Tulen tân thần thiên hà, hayate, ngọc xịn, dư 8 thẻ đổi tên...
Tướng: 44
Skin: 45
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
330,000 đ
Murad siêu việt,...
Tướng: 48
Skin: 31
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
290,000 đ
Hayate, Darcy pháp sư hỏa long, ignis bắc băng vương, ngọc xịn, dư 18k vàng,...
Tướng: 39
Skin: 29
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
290,000 đ