Cao Thủ 45 sao, Elsu sứ giả tận thế, violet đặc dị, điêu thuyền tiệc bãi biển,...
Tướng: 40
Skin: 23
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
590,000 đ
Ct 43 sao, ngọc xịn, dư thẻ đổi tên, nhiều skin đẹp,...
Tướng: 81
Skin: 76
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
750,000 đ

Nak bboy công nghệ; có thể đổi tên

Tướng: 34
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Murad siêu việt.
Tướng: 30
Skin: 28
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
249,000 đ
Zata sứ giả tinh hệ
Tướng: 38
Skin: 13
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
249,000 đ
Nakroth tiệc bãi biển; murad siêu việt
Tướng: 33
Skin: 32
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
299,000 đ
Murad siêu viêt; có thể đổi tên
Tướng: 33
Skin: 33
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 84
249,000 đ
Triệu vân quý công tử; nakroth bboy công nghệ; enzo chiến binh trăng khuyết
Tướng: 37
Skin: 39
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
349,000 đ
Murad đặc dị
Tướng: 36
Skin: 22
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
249,000 đ

Hayate chiến binh trăng khuyết; 

Raz băng quyền quán quân

Tướng: 34
Skin: 24
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
299,000 đ
Quilien đặc công mãng xà
Tướng: 35
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
329,000 đ
Murad siêu việt; dư 22k vàng ; có thể đổi tên
Tướng: 31
Skin: 32
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
249,000 đ