Dư 1 đá quý, hayate, ignis bắc băng vương, amily đặc công nhện, dư thẻ đổi tên,...
Tướng: 38
Skin: 42
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
280,000 đ
Tướng: 71
Skin: 100
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,999,999 đ
Tướng: 36
Skin: 30
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
280,000 đ
Tướng: 35
Skin: 28
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
220,000 đ
Tướng: 82
Skin: 102
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,999,999 đ
Tướng: 33
Skin: 29
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
240,000 đ
Tướng: 31
Skin: 33
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
270,000 đ
Dư 2 viên đá quý
Tướng:
Skin: 72
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
520,000 đ
Dư 2 viên đá quý hiếm quá ae
Tướng: 48
Skin: 44
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Tướng: 38
Skin: 29
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 85
219,000 đ
Tinh anh tỉ lệ thắng cao 58%
Tướng: 31
Skin: 26
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
209,000 đ
Murd sv , murd sân cỏ murd thần đao dư hộp tướng tùy chọn bao đổi tên game
Tướng: 37
Skin: 43
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
280,000 đ